Internship.se
 
 

Copyright

Vi ägnar mycket tid och kraft åt att hålla PraktikGuiden uppdaterad. Länka gärna till oss, men du får inte kopiera våra sidor eller de uppgifter vi sammanställt.

Vi skyddas bl.a. av Katalogskyddet (49§) i Upphovsrättslagen (1960:729).
Vid intrång kan vi ställa krav på ersättning vid domstol eller vid vite begära att intrånget upphör. Vi kan även anmäla till internetlevantören, som kan stänga ner hemsidan som gör intrång.

  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden