Internship.se
 
 

Sveriges Generalkonsulat New York

Utbildning Sökande måste vara svensk medborgare enligt Utrikesdepartementets riktlinjer för studerandepraktik inom utrikesförvaltningen. Endast aktiva studerande som har påbörjat, men inte avslutat postgymnasial utbildning, kommer således ifråga. Mycket goda kunskaper i engelska är nödvändiga.
Ersättning Oavlönat
Längd 10-20 Veckor
Start HT 2007
Ansök senast 15 maj 2007
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning

Klicka här för mer information om Sveriges Generalkonsulat New York

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden