Internship.se
 
 

UD Ambasaden i Moskva

Utbildning Sökande måste vara svensk medborgare. Praktikantanställning erbjuds inte till personer som efter examen söker skaffa sig arbetslivserfarenhet.
Ersättning Praktiken är oavlönad och finansieras av studiemedel
Längd ca 20 veckor
Start vårterminen eller höstterminen
Ansök senast Löpande
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Ambassaden utlyser två praktikanttjänster två gånger om året genom universitetet i Lund. En tjänst är placerad på de politiska och ekonomiska avdelningarna på ambassaden i Moskva. Den andra befattningen finns på ambassadens sektionskontor i Minsk, Vitryssland.De huvudsakliga uppgifterna är att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering och i handläggningen av olika bilaterala ärenden mellan Sverige och Ryssland.

Klicka här för mer information om UD Ambasaden i Moskva

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden