Internship.se
 
 

UNDP

Utbildning Praktikanten ska vara inskriven på en kurs relaterad till utveckling; såsom ekonomi, internationella relationer, antropologi, sociologi, offentlig eller företagsadministration, eller miljöstudier. Endast studerande som återvänder till sina studier efter praktikperiodens slut är behöriga. Har påvisat intresse för utvecklingsfrågor. Skriftliga och muntliga färdigheter i minst två av tre språk som används inom UNDP: engelska, franska och spanska.
Ersättning Ingen ersättning utgår
Längd Varierande beroende på ansökandes tillgänglighet och akademiska kvalifikationer
Start Löpande
Ansök senast Löpande
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Arbetsuppgifterna kan ha en landspecifik, regional, sektoriell eller tematisk inriktning. Vanligtvis är praktikanterna dock i någon form involverade i planeringen, utförandet och evalueringen av UNDP-stödda program och projekt

Klicka här för mer information om UNDP

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden