Internship.se
 
 

åbo bkademi

Utbildning Den sökande bör vara längre hunnen studerande vid fakulteten samt inneha en flexibel, öppen och kreativ hållning samt it-kunskap.
Ersättning 900 euro / månad
Längd 3 månader
Start HT 2007
Ansök senast 2007-03-30
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Till arbetsuppgifterna hör i huvudsak deltagande i enhetens forskningsprogram, arrangemang kring enhetens 20-årsjubileum (bl.a. seminarier och utställningar), konkretisering av alumniverksamheten, samt allmänna uppgifter som hör till en vetenskaplig enhet (referensbiblioteket, kansliuppgifter samt praktiska arrangemang i anslutning till disputationer och studiedagar).

Klicka här för mer information om åbo bkademi

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden