Internship.se
 
 

Öhrlings PriceWaterHouse Coopers

Utbildning Du som söker tar examen januari eller juni 2007 och kommer att uppfylla de teoretiska krav som Revisorsnämnden ställer för högre revisorsexamen.
Ersättning Ingen uppgift
Längd 3-6 veckor
Start Sommaren 2007
Ansök senast 7 april 2007
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Sommarpraktik ser vi som ett tillfälle att träffa några sistaårsstudenter som läser ekonomi med inriktning mot redovisning/revision. Varaktigheten är 3-6 veckor och arbetsuppgifterna består av enklare avstämningar, administrativa uppgifter samt analyser.

Klicka här för mer information om Öhrlings PriceWaterHouse Coopers

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden