Internship.se
 
 

NCC

Utbildning Studenter på högskole/universitetsnivå med bygginriktning.
Ersättning Ingen uppgift
Längd Ingen uppgift
Start Sommaren 2007
Ansök senast 30 och 31 mars 2007
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning NCC Construction Sverige utvecklar hus- och anläggningsprojekt samt infrastruktur. NCC Construction Sverige har lång erfarenhet av att producera till exempel skolor, sjukhus, hotell, affärslokaler, sportarenor och kulturbyggnader, men också vägar järnvägar, broar, kraftverk och anläggningar för telekommunikation. Till sommaren kommer vi p att kunna erbjuda praktikplatser inom vår hus- och anläggningsverksamhet vid flera orter.

Klicka här för mer information om NCC

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden