Internship.se
 
 

Sandvik

Utbildning Internationell praktik: Praktikanterna ska efter utlandspraktiken bara ha sina examensarbeten kvar till hösten. Gärna inom maskinteknik, materialteknik, teknisk fysik, industriell ekonomi, ekonomi eller marknadsföring.Sommarpraktik: Vi vänder oss till studerande vid gymnasier, universitet och högskolor samt personer med industriell erfarenhet.
Ersättning Ingen info
Längd Ingen uppgift
Start 2008
Ansök senast 1 jan- 29 Februari 2008
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Ytterliggare inf kommer

Klicka här för mer information om Sandvik

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden