Internship.se
 
 

Andréasson Public Relations

Utbildning Univeristets- eller högskolestuderande.
Ersättning
Längd 5 månader
Start Januari och augusti
Ansök senast Löpande
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Syftet med praktiken är att erbjuda studerande som går på universitet, högskola eller har avslutat sin utbildning att få pröva på PR-yrket.
Under praktiktiden får man tillfälle att bekanta sig med olika arbetsuppgifter som är vanliga på en PR-byrå. Det kan t.ex. gälla allt från researcharbete till att ta fram planer, undersökningar och rapporter till att skriva olika former av press- och informationsmaterial.

Klicka här för mer information om Andréasson Public Relations

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden