Internship.se
 
 

SIDA

Utbildning Kvalifikationskrav • Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom ämnen som national- och företagsekonomi, humaniora, miljöstudier, informationsteknologi, internationell rätt, internationellarelationer, journalistik, statsvetenskap, befolkningsstudier, offentlig förvaltning,samhällsvetenskap, översättare- eller tolkutbildning och genusforskning. • Mycket god kunskap, såväl i tal som i skrift, i ett av FN:s arbetsspråk (engelska ellerfranska). Kunskap i andra officiella FN-språk är meriterande (arabiska, portugisiska, kinesiska,ryska eller spanska).
Ersättning Ingen ersättning utgår
Längd 2 Månader
Start Septetmber 2007
Ansök senast 1 maj 2007
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Syftet med programmet är att ge praktikanterna kunskap om hur FN arbetar. Sekretariatets arbetsuppgifter berör allt från att administrera fredsbevarande operationer och utarbeta FN:s budget till att medla i internationella konflikter. Sekretariatet leds av generalsekreteraren. Inom huvudkontoret i New York finns ett antal avdelningar och kontor för skilda områden, till exempel: Department and Management, Department of Peacekeeping Operations, Department for Development Support and Management Services, Office of Legal Affairs, Department of Economic and Social Affairs, Department of Political Affairs, Department of Public Information och Office of International Oversight Services.

Klicka här för mer information om SIDA

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden