Internship.se
 
 

Svenska Bostäder

Utbildning Vi vill att du genomgår utbildning med inriktning Miljö och att du har genomfört eller påbörjat utbildning inom svensk miljölagstiftning, miljöledningssystem och kemi. Personlig kompetens som krävs är drivkraft och förmåga att arbeta självständigt.
Ersättning Ingen info
Längd 3 veckor-2 månader
Start Sept 2007
Ansök senast 31 mars 2007
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Genomgång av de krav som ställs på våra entreprenörer rörande avfalls- och kemikaliehantering. Du ges insikt i Svenska Bostäders uppfattning om hur dessa krav praktiskt ska efterlevas, bakomliggande miljölagstiftning och hur dokumentation av entreprenörens egenkontroll ska ske. Besök på ett par byggarbetsplatser tillsammans med miljösamordnare på Svenska Bostäder för genomgång av kravefterlevnad i praktiken. Därefter ska du självständigt genomföra miljökontroller på ett tiotal byggarbetsplatser och rapportera till ansvarig projektledare på Svenska Bostäder. Där det är möjligt tidsmässigt ska återbesök på byggarbetsplats göras för att följa upp eventuella avsteg från kravefterlevnad. Miljösamordnare som stöd och bollplank finns under hela praktikperioden.

Klicka här för mer information om Svenska Bostäder

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden