Internship.se
 
 

Svenska Bostäder

Utbildning Vi vill att du genomgår utbildning mot civilingenjör inom samhällsbyggnad. Per-sonlig kompetens som krävs är drivkraft och förmåga att arbeta självständigt.
Ersättning Ingen info
Längd 1 månad
Start
Ansök senast 31 mars 2007
Ansökan till *)
Kontaktperson *)
Hemsida *)
Utland
Beskrivning Fastighetsingenjörens uppgift är att säkerställa fastighetsbeståndets goda skick och långsiktiga värdeutveckling genom att planera och organisera underhållsarbetet, analysera underhållskostnader samt initiera större ombyggnadsåtgärder, stambyten eller energisparåtgärder.Som praktikant kommer du att hjälpa fastighetsingenjören i arbetet med bland annat fastighetsregister, underhållsbesiktningar och andra förekommande förval tningsuppgif ter. Under praktikperioden erbjuds du inblick i fastighetsingenjörens arbete samt får en introduktion i praktisk fastighetsförvaltning inom ett kommunalägt bostadsföretag.

Klicka här för mer information om Svenska Bostäder

Ange att du hittade den utannonserade tjänsten på PraktikGuiden.se i din ansökan och i övrig kontakt med företaget.

*) För att hålla PraktikGuiden komplett och uppdaterad är vi beroende av sponsorer och annonsörer. Utförlig information, såsom kontaktuppgifter och länk till hemsida, finns bara på de tjänster där företaget valt att stödja PraktikGuiden med en annons. Dessa program är markerade med företagets logo. I övriga fall måste du själv bedriva lite detektivarbete för att hitta de uppgifter du söker.  Copyright © 2006-2019 PraktikGuiden